เช็คด่วน! ตู้เย็นร้านอาหาร ของคุณมีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่า?

เช็คด่วน! ตู้เย็นของคุณมีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่า?

ตู้เย็น เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของห้องครัว เราจึงควรตรวจสอบการทำงานและสังเกตความผิดปกติของตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอ

Continue reading