fbpx Skip to content

ยกระดับร้านอาหารของท่านสู่ “สังคมไร้เงินสด” อย่างสมบูรณ์
ด้วยเครื่อง EDC ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ POS  ได้โดยตรง

ร้านไหน ๆ ก็รับเงินคล่องตัว ได้ทุกรูปแบบ

รับได้ทั้งบัตรเดบิต และบัตรเครดิต

(VISA, MasterCard, JCB, UnionPay, TPN, PromptCard)

รับสแกน QR Code

ได้จาก Mobile Banking ทุกธนาคาร
และ E-Wallet (Alipay, WeChat Pay)

ชำระเงินรูปแบบ Contactless

แตะบัตรเดบิต บัตรเครดิต
ที่เครื่องเครื่องรูดบัตรเพื่อชำระเงินได้ทันที

แบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay

แบ่งจ่ายนานสูงสุด 36 เดือน

แปลงสกุลเงิน (DCC)

ลูกค้าต่างชาติ สามารถเลือกชำระด้วยสกุลเงิน THB หรือ สกุลเงินท้องถิ่นทั่วโลก

บริการแลกคะแนนสะสม (K Point)

K Point คะแนนสะสมของธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าสามารถนำไปแลกส่วนลด และสิทธิพิเศษต่าง ๆ

สมัครเครื่องรูดบัตร A920 Pro วันนี้

ฟรี ค่าสมัครและติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC

ฟรี ค่าประกันเครื่อง EDC

ฟรี ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่อง EDC

พร้อมค่าธรรมเนียมรับชำระอัตราพิเศษ

ค่าธรรมเนียม การชำระเงิน
ประเภทการรับชำระ
ค่าธรรมเนียม
อัตราปกติ
ค่าธรรมเนียม
อัตราพิเศษ
บัตรเดบิต (ที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย)
0.55%
0.55%
บัตรเครดิตต่างธนาคารในประเทศ Non-Premium (Classic, Gold) และบัตรทุกประเภทของกสิกรไทย
2.00%
1.60%
บัตรเครดิตต่างธนาคารในประเทศ Premium (Platinum, Titanium, Infinite, Signature)
2.50%
2.40%
บัตรเครดิตต่างประเทศ Non-Premium (Classic, Gold)
2.80%
2.15%
บัตรเครดิตต่างประเทศ Premium (Platinum, Titanium, Infinite, Signature)
3.00%
2.75%
การโอนเงิน (ผ่าน QR Code)*
0.35%
0.00%
Alipay และ WeChat Pay
1.60%
1.60%
*การโอนเงิน (ผ่าน QR Code) ได้รับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าบริการอื่น ๆ และเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาการสมัคร
เงื่อนไข
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าประกันอุปกรณ์
(3,000 บาท / เครื่อง)
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
// ฟรี // 1 เครื่องต่อ 1 ร้านค้า เท่านั้น
2. ค่าบริการรายเดือนเครื่อง A920 Pro
(300 บาท / เครื่อง / เดือน ไม่รวม VAT)
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
// ฟรี // เฉพาะร้านค้าที่มียอดขายเฉลี่ย
3 เดือนล่าสุดตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
3. ค่า Sales Slip และค่าบำรุงรักษารายเดือน
(100 บาท / เดือน ไม่รวม VAT)
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
// ฟรี // จนถึง 31 ธันวาคม 2566
4. ค่าบริการ SIM Card
(100 บาท / เดือน ไม่รวม VAT)
ผู้ขอใช้บริการต้องชำระกับ เครือข่ายบริการโดยตรง
มีเอกสารให้กรอกเพิ่มตอนสมัคร

คำถามที่พบบ่อย

  1. ลงทะเบียนกับ FoodStory และทำตามขั้นตอนที่แนะนำเพื่อเตรียมเอกสารที่สำคัญในการสมัคร
  2. จากนั้นทางเราช่วยตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อน ที่จะให้ร้านส่งเอกสารตัวจริงมายังบริษัท
  3. เมื่อเอกสารถูกต้อง ลูกค้าต้องนำส่งเอกสารมายัง บริษัท ลีฟวิ่งโมบาย เพื่อให้ทางธนาคารติดต่อส่งใบสมัครให้ลูกค้าอีกครั้ง โดยทางธนาคารจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมอีกครั้ง
  4. ธนาคารดำเนินการจะทำการ ติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และส่งใบสมัครให้กับทางร้านค้า ภายใน 14 วัน (ปฏิทิน) โดยทางธนาคารจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมอีกครั้ง

เฉลี่ยระยะเวลาโดยรวมอย่างเร็วที่สุดประมาณ  20 วันทำการ

  1. จะต้องเป็นเครื่องรูด EDC ของ KBank เท่านั้น
  2. เครื่องรูด EDC จะต้องเป็นเครื่องรุ่น  A920 Pro เท่านั้น หากนอกเหนือจากนั้น จะมีขั้นตอนการขอเปลี่ยนเครื่องเป็น A920 Pro แทนในขั้นตอนการขอรับเครื่อง

สามารถสมัครใช้บริการได้ ไม่มีปัญหา

สามารถทำการยกเลิกรายการจากเครื่อง EDC ได้ ก่อนทำการสรุปยอด

กรณี รับชำระเงินเต็มจำนวน
ราคาสินค้า 10,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียม (MDR) 3.00%=300.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของ MD=21.00 บาท
ธนาคารจะเข้าเงินให้ร้านค้า=ราคาสินค้า – (MDR + ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 =10,000 – (300 + 21)
 =9,679.00 บาท
กรณี Smart Pay ร้านค้ารับผิดชอบค่าธรรมเนียม
ราคาสินค้า 6,000 บาท ผ่อนชำระ 6 เดือน
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับร้านค้า
อัตราค่าธรรมเนียมร้านค้ารับบัตร(MDR) 1.50% ต่อรายการ
อัตราค่าธรรมเนียม (MDR) 1.50%=90.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของ MDR=6.30 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายต่อเดือน (0.80% x 6)=288.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของอัตราค่าธรรมเนียมแบ่งจ่าย=20.16 บาท
รวมอัตราค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น=404.46 บาท
ธนาคารจะเข้าเงินให้ร้านค้า=ราคาสินค้า – (MDR + อัตราค่าธรรมเนียมแบ่งจ่าย
+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 =6,000 – (90 + 6.30 + 288 +20.16)
 =5,595.54
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ถือบัตร
ชำระค่าสินค้าและบริการเดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย
กรณี Smart Pay ผู้ถือบัตรรับผิดชอบค่าธรรมเนียม
ราคาสินค้า 6,000 บาท ผ่อนชำระ 6 เดือน
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับร้านค้า
อัตราค่าธรรมเนียมร้านค้ารับบัตร(MDR) 1.50% ต่อรายการ
อัตราค่าธรรมเนียม (MDR) 1.50%=90.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของ MD=6.30 บาท
รวมอัตราค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น=96.30 บาท
ธนาคารจะเข้าเงินให้ร้านค้า=ราคาสินค้า – (MDR + ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 =6,000 – (90 + 6.30)
 =5,903.70
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ถือบัตร
ชำระค่าสินค้าและบริการเดือนละ 1,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมแบ่งจ่าย 0.80% ระยะเวลา 6 เดือน
เงินต้น=6,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายต่อเดือน (0.80% x 6)=288 บาท
รวมชำระค่าสินค้าและบริการทั้งสิ้น=ราคาสินค้า + อัตราค่าธรรมเนียมแบ่งจ่าย
 =6,288 บาท
ธนาคารจะเรียกเก็บผู้ถือบัตรเดือนละ 1,048 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

ร้านค้าจะได้รับใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) ทางอีเมลที่ร้านค้าได้ระบุไว้ในใบสมัคร

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ Offical Page KBank

ให้เราช่วยคุณจัดการร้านอาหาร

สนใจผลิตภัณฑ์ / ติดต่อสอบถาม