fbpx Skip to content
รูปแบบโปรโมชั่นใหม่บน FoodStory

รูปแบบโปรโมชั่นใหม่

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีปัจจัยหลักมาจากการแผนการตลาดที่ดี
นั้นก็คือการนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้ในการวางแผนเพื่อกระตุ้นยอดขายหรือทำให้ธุรกิจมีความเคลื่อนไหวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
หนึ่งในกลยุทธิ์ที่มีความนิยมมากที่สุดคือ การส่งเสริมการขาย หรือ sales promotion

มาดูกันว่าฟังก์ชันการสร้างโปรโมชั่นรูปแบบใหม่ของ FoodStory สามารถสร้างโปรโมชั่นให้ตรงใจลูกค้าของคุณแบบไหนได้บ้าง

ประเภทของโปรโมชั่น

1.เมื่อซื้อสินค้าที่กำหนด

สร้างโปรโมชั่น บน FoodStory POS

โปรโมชั่นประเภทนี้ สามารถเลือกสินค้าได้ว่าจะให้ลดเฉพาะบางรายการหรือลดทั้งหมวดหมู่ พร้อมทั้งเลือกรูปแบบส่วนลดได้ว่าจะลดเป็นจำนวนเงิน เป็นเปอร์เซ็นต์
หรือกำหนดราคาใหม่ให้สินค้าโปรโมชั่น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการสร้างโปรโมชั่น บน FoodStory POS

2.เมื่อซื้อสินค้าครบ X ชิ้น

2.1 แถมฟรีหรือลดราคาสินค้า

สร้างโปรโมชั่น บน FoodStory POS

โปรโมชั่นประเภทนี้ ต้องเลือกสินค้าเงื่อนไขก่อนว่าต้องซื้อสินค้าเงื่อนไขรายการไหนหรือหมวดหมู่ไหนและกำหนดจำนวนซื้อขึ้นต่ำ
จากนั้นจึงกำหนดสินค้าผลลัพธ์ของโปรโมชั่นว่าให้เป็นรายการไหนหรือหมวดหมู่ไหน และกำหนดส่วนลดให้สินค้าผลลัพธ์ว่า แถมฟรี ลดเป็นจำนวนเงิน ลดเป็นเปอร์เซ็นต์
หรือกำหนดราคาใหม่ให้สินค้าผลลัพธ์

ตัวอย่าง

สร้างโปรโมชั่น บน FoodStory POS

2.2 ลดราคาท้ายบิล

สร้างโปรโมชั่น บน FoodStory POS

โปรโมชั่นประเภทนี้ ต้องเลือกสินค้าเงื่อนไขว่าต้องซื้อสินค้ารายการไหนหรือหมวดหมู่ไหน พร้อมทั้งกำหนดจำนวนซื้อขั้นต่ำ จากนั้นสามารถกำหนดส่วนลดท้ายบิลได้ว่า
ลดท้ายบิลเป็นจำนวนเงิน หรือ ลดท้ายบิลเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่าง

สร้างโปรโมชั่น บน FoodStory POS

3.เมื่อซื้อสินค้าครบ X บาท

3.1 แถมฟรีหรือลดราคาสินค้า

Promotion on FoodStory POS

โปรโมชั่นประเภทนี้ มีลักษณะคล้ายกับโปรโมชั่น 2.1 แตกต่างกันตรงที่โปรโมชั่น 2.1 กำหนดจำนวนซื้อขึ้นต่ำ ส่วนโปรโมชั่นนี้จะเป็นการกำหนดราคารวมในการซื้อขั้นต่ำ

ตัวอย่าง

Promotion on FoodStory POS

3.2 ลดราคาท้ายบิล

Promotion on FoodStory POS

โปรโมชั่นประเภทนี้ มีลักษณะคล้ายกับโปรโมชั่น 2.2 แตกต่างกันตรงที่โปรโมชั่น 2.2 กำหนดจำนวนซื้อขึ้นต่ำ ส่วนโปรโมชั่นนี้จะเป็นการกำหนดราคารวมในการซื้อขั้นต่ำ

ตัวอย่าง

Promotion on FoodStory POS

FoodStory

ร้านอาหารที่ดี ต้องมีระบบที่ดีไปพร้อมกัน

✅ทดลองใช้ระบบฟรี: https://signup.foodstory.co/ref/minor-promotion

โทร: 02-821-5665

LINE: https://lin.ee/zAdDsCr

https://www.foodstory.co