fbpx Skip to content
สมัคร LineMan Delivery ร้านอาหาร
เป็นเจ้าของร้านบน LineMan
เป็นเจ้าของร้านบน Line Man
เป็นเจ้าของร้านบน Line Man
เป็นเจ้าของร้านบน ไลน์แมน

หลังจากลงทะเบียนทางทีม  Support  จะทำการ เชื่อมต่อข้อมูลกับไลน์แมนให้ และจะโทรแจ้งกับทางร้าน แค่นี้ทางร้านสามารถใช้งาน LINE MAN ได้ง่ายๆผ่าน FoodStory 

ระบบจัดการร้านอาหาร FoodStory POS ฟรี
ระบบจัดการร้านอาหาร FoodStory POS ฟรี

FoodStory

ร้านอาหารที่ดี ต้องมีระบบที่ดีไปพร้อมกัน

✅ทดลองใช้ระบบฟรี: https://signup.foodstory.co/ref/Blog-bloglineman

โทร: 02-821-5665

LINE: https://lin.ee/zAdDsCr

https://www.foodstory.co